פלטות רכות לסדי לילה ולהלבנה

תיאור

פלטות רכות 5×5" בעוביים שונים ליצירת סדי לילה ולהלבנות שיניים.

1.0 מ"מ – 515745

1.5 מ"מ – 515750

2.0 מ"מ – 515755

3.0 מ"מ – 515760

4.0 מ"מ – 515761

5.0 מ"מ – 515762

סרטון