גשרים זמניים 43P 

תבנית המורכבת משני חלקים ליצירת כתרים זמניים משעווה, אקריל או קומפוזיט.

תיאור

תבנית המורכבת משני חלקים ליצירת כתרים זמניים משעווה, אקריל או קומפוזיט.

#43P – בתבנית יש 16 גשרים של 5 יח' אחוריות.

             4 גדלים עליון שמאל

             4 גדלים תחתון שמאל

             4 גדלים עליון ימין

             4 גדלים תחתון ימין

ניתן ליצור מודל לימוד מחלק אחד של התבנית ע"י יציקת גבס או שעווה

סרטון