AELITE LS – קומפוזיט לסתימות אחוריות

קטגוריה:

תיאור

AELITE LS מתכווץ בשיעור של רק 1.4%, פחות התכווצות משמעותו פחות כוחות המנסים למשוך את חומר הקישור מתחתית החלל. AELITE LS מפחית את הלחץ המושך את השחזור מקירות האמייל, עוזר למנוע את האפשרות של פתיחת מרווחים בגבולות השחזור.

AELITE LS ניתן לדחיסה מבלי שיתייבש או יעשה גבישי, ניתן לרכוש אותו במזרקים של 4 גרם. AELITE LS מאפשר יצירת נקודות מגע בקלות ובמקומות הרצויים.

מק"ט:

857211 – A1
857212 -A2
857213 – A3
857214 – A3.5
857221 – B1
857232 – C2
857234 – C4
857243 – D3

סרטון