LUKAPattern modelling gel

תיאור

לוקפטרן הוא מודלין רזין  טיקסוטרופי מוקשה אור במזרק לשימוש ישיר על העבודה. ניתן להקשיה בכל מכשיר אור (320-500 nm).

לוקפטרן בעל תכונות מעולות של חוזק פני השטח וחוזק לשבירה, איננו מכיל MMA, ללא ריח וטעם, קל לעיבוד ולליטוש. נשרף לחלוטין ללא שאריות.

ללוקפטרן יש שימושים רבים בתחום הדנטלי, תחליף לדורליי, אחיזת שחזורים בעת התיקון, חיבור שחזורים, חיזוק וחיבור טרנספרים של שתלים.

נמכר באריזה של 3 מזרקים 3 גרם כ"א.

ניתן לרכישה גם בצורת משחה 30גרם. מק"ט 811070

סרטון