One-Step Plus

תיאור

חומר קישור (bonding) – דור חמישי – מצריך צריבה (etching)  עם חומצה פוספוריט , היחידי מסוגו הנקשר גם לקומפוזיט בעל הקשיה עצמית (self-cure) והקשייה כפולה (dual-cure).

קוד פופקו: 850301
קוד יצרן: U-2001P

הוראות עבודה ONE-STEP PLUS  

  1. צרוב עם חומצה פוספורית 32%-37% (רצוי עם בנזלקוניום כלוריד הקוטל בקטריות) למשך 15 שניות , שטוף ביסודיות, הסר את המים העודפים באמצעות כדורית צמר גפן או התזה קלה של אויר, השאר את הדנטין והאמייל מעט רטוב שיראה מבריק.
  2. נער היטב את בקבוק ה- ONE-STEP PLUS במשך 3-5 שניות עד שתשמע את הכדורית הנמצאת בבקבוק.
  3. החזק את הבקבוק בזוית של 45o והוצא 1-2 טיפות לכלי .
  4. מרח שתי שכבות נדיבות של החומר (יש לטבול את המברשת בכל שכבה מחדש) אין ליבש בין השכבות.
  5. יבש ביסודיות 5 שניות (התחל ממרחק של 5 ס"מ והתקרב עד 1 ס"מ). אם פני השטח אינם מבריקים יש למרוח שכבה נוספת.
  6. מרח את שארית ה- ONE-STEP שנשאר על המברשת.
  7. יבש שוב במשך 3 שניות.
  8. הקשה באור במשך 10 שניות לכל צד.
  9. המשך בשחזור.

סרטון