PIP – Pressure Indicating Paste

תיאור

חומר סיליקוני לבן מסמן נקודות לחץ ועוזר להושבת כתרים, גשרים ותותבות- חומר זה מראה לך בבירור היכן הן נקודות הלחץ (מגע) של הכתר/גשר/תותבת ומאפשר לך להתאימו לפה המתרפא.

סט 70 גרם + נוזל ניקוי+מברשות = קוד פופקו: 516110

רפיל 225 גרם = קוד פופקו: 516100

סרטון