Porcelain Primer/Bis-Silane™

תיאור

הפרימרים לחרסינה מאפשרים בונדינג טוב יותר בין שחזור החרסינה לקומפוזיט צמנט. הוא גם מונע משחזור החרסינה להזדהם, מגביר את האחיזה המכנית והכימית של הקומפוזיט לחרסינה וגורם לעמידות גבוהה יותר מפני דלף של מים.

Bis-Silane – פרימר לחרסינה המגיע ב-2 בקבוקים A ו-B לערבוב, מאפשר זמן תפוגה ארוך גם לאחר פתיחת הבקבוקים.

Porcelain Primer – פרימר לחרסינה בבקבוק אחד, זמן תפוגה קצר מאוד לאחר פתיחת הבקבוק (נכון לכל פרימר לחרסינה בבקבוק אחד של כל חברה).

שים לב! גם אם חומר הקישור שלך מכיל פריימר לחרסינה עדיין הנך חייב לבצע הליך של מריחת פריימר לחרסינה. מאמר

סרטון