ZirClean®

תיאור

מוצר חדש המשמש לניקוי פני השטח המיועדים להדבקה לאחר שלב הבדיקה (Try-Inׂׂ) בפה. משמש לניקוי זירקוניה, חרסינה, אי-מקס ומתכת.

השימוש ב- ZirClean  בתהליך הדבקה של זירקוניה מאפשרת חיבור טוב יותר לזירקוניה לאחר שלב הבדיקה של השחזור בפה היות והוא מנקה את שאריות האנזימים שנשארים מהמגע עם הרוק.

סרטון