RUBBER SEP

תיאור

גומי (latex) נוזלי היוצר שכבה דקה מאוד הניתנת לקילוף. הוא יכול לשמש כיוצר מרווח, חומר לשחרור וחומר הפרדה לאקריל וקומפוזיט. לכתרים זמניים – מרח שכבה דקה מאוד על השחזור ותן לו להתייבש מספר דקות (אויר או חום יזרזו את הייבוש). הרבר-ספ הוורוד מתייבש לאדום שקוף ואילו הלבן מתייבש לשקוף, נוצר מרווח של 12 מיקרון המאפשר להוריד את השחזור בקלות.
אקריל נוטה להתכווץ בזמן הפילמור ולהיות מהודק להכנה, דבר המקשה להוציאו וגורם לשבירת מודל הגבס, הרבר-ספ מאפשר הורדה קלה יותר ויוצר מקום לחומר ההדבקה בין השחזור הזמני להכנה. באותו האופן ניתן לבצע בתוך הפה, דבר המונע מנוזל האקריל לבוא במגע עם השן ולפגוע בה. הוא משמש גם כמבודד נגד החום הנוצר כתוצאה מפילמור האקריל. בשימוש רבר-ספ בפה שים טיפה אחת קודם על משטח או פד כדי לא לזהם את שאר החומר שבבקבוק.
Rubber sep – משמש גם ליצירת מרווח לג'ל ההלבנה, מרח שכבה דקה על פני שטח המודל, תן לו להתייבש ורק אחר כך הכנס את המודל עם פלטת ההלבנה למכשיר הווקום-פורמינג. כך אתה יוצר מרווח של 12 מיקרון לג'ל ההלבנה. הרבר-ספ אינו משאיר כל צבע על הכף  היות והוא מתקלף כולו ואינו פוגע גם במודל.
שימוש נוסף הוא בעת בניית מבנה מיידי בעזרת הכתר, מרח על פנים הכתר ולאחר הייבוש מלא את הכתר בחומר המבנה. לאחר התקשות חומר המבנה הכתר ירד בקלות, יש לקלף את שכבת הרבר-ספ, כך שיווצר מרווח של 12 מיקרון לחומר ההדבקה. היות והוא מתקלף בשלמותו לא תהיה הפרעה לחומר ההדבקה או זיהום שיקשה על ההדבקה.
מק"ט: 630060

סרטון